Elektroninis statybos darbų žurnalas privalomas statant ir valstybės biudžeto, ir privačiomis lėšomis

Visi statytojai (užsakovai), statantys valstybės biudžeto lėšomis, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. privalės naudoti elektroninį statybos darbų žurnalą. Nuo 2023 m. gegužės 1 d. elektroninis statybos darbų žurnalas bus privalomas statant ir privačiomis lėšomis. Šie pokyčiai leis efektyviau valdyti statybos procesus, jie bus skaidresni, palengvės statybos priežiūra ir patikra. Kartu paspartės statybos sektoriaus pažanga, statybos procesų skaitmeninimas.

Elektroninis statybos žurnalas nuo šių metų rugsėjo bus privalomas ir tais atvejais, kai statyba finansuojama valstybės vardu pasiskolintomis arba valstybės garantuotų paskolų lėšomis, valstybės pinigų fondų lėšomis, savivaldybių biudžetų lėšomis.

Tai numato aplinkos ministro įsakymu patvirtintas atnaujintas Statybos techninis reglamentas „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“, kuris įsigalioja nuo liepos 1 d.

Elektroninis statybos darbų žurnalas turės būti naudojamas statant naujus ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, juos rekonstruojant, griaunant, atliekant jų kapitalinį remontą ar atnaujinant (modernizuojant) pastatus.

Numatyta išimtis – elektroninis statybos darbų žurnalas bus neprivalomas krašto apsaugos tikslams skirtose teritorijose, Valstybės saugumo departamento patikėjimo teise valdomose teritorijose ir valstybės sienos apsaugos objektuose statant, rekonstruojant, griaunant ypatinguosius ir neypatinguosius statinius, atliekant šių statinių kapitalinį remontą, atnaujinant (modernizuojant) pastatus.

Statytojas (užsakovas) privalo užtikrinti, kad pildant elektroninį statybos darbų žurnalą būtų naudojamos elektroninės priemonės, leidžiančios identifikuoti kiekvieną pildantį ir pasirašantį asmenį, užtikrinančios įrašų, duomenų ir dokumentų autentiškumą, atsekamumą, kaupimo, saugojimo patikimumą ir prieigą rangovui, kitiems statybos dalyviams, statybos valstybinės priežiūros, kitų institucijų atstovams, turintiems teisę jame daryti ir peržiūrėti įrašus.

Statybos darbų žurnalo pildymo tvarkos apraše numatytiems priėmimo, bandymo ir kitiems aktams, baigtoms pildyti formoms, užbaigus statybą pasirašant elektroninį žurnalą, kaip vieną oficialųjį elektroninį dokumentą, suformuotus oficialiųjų elektroninių dokumentų nuorašus ir išrašus pasirašantis asmuo privalo naudoti kvalifikuotą elektroninį parašą.

Aplinkos ministras patvirtino ir naują statybos darbų žurnalo formą, į kurią statinių statybos saugos ir sveikatos koordinatoriai turės rašyti sprendimus, pastabas, reikalavimus. Šią informaciją jie turėjo teikti ir anksčiau, tačiau dabar bus aiškiau, kur ją įrašyti, bus lengviau rasti.

Šiuo metu visi statytojai (užsakovai) gali pasirinkti, kokį statybos darbų žurnalą naudoti – popierinį ar elektroninį.

Siekiant išvengti piktnaudžiavimo atvejų, nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. statybos darbų žurnalas (statytojų pasirinkimu popierinis ar elektroninis) bus privalomas ir ūkio būdu statant vienbučius ar dvibučius gyvenamuosius namus bei pagalbinio ūkio paskirties pastatus, kurių bendrasis plotas didesnis nei 300 kvadratinių metrų.

Susipažinti su atnaujintu Statybos techniniu reglamentu „Statybos darbai. Statinio statybos priežiūra“ galima čia.