Priimti dokumentai

Esamos situacijos analizės dokumentai (BIM-LT projektas):

Esamos situacijos analizė ir galutiniai pasiūlymai dėl BIM norminių dokumentų projektinių nuostatų ir jų taikymo veiklos modelio ir konsultavimosi su visuomene:
BIM-LT_WP1
Priedas Nr. 1. Esamos situacijos analizei atrinktų teisės aktų sąrašas.:
BIM-LT_WP1_Priedas_Nr_1
Priedas Nr. 2. Naujų BIM norminių dokumentų sąrašas:
BIM-LT_WP1_Priedas_Nr_2
Priedas Nr. 3. BIM norminių dokumentų taikymo veiklos modelis:
BIM-LT_WP1_Priedas_Nr_3
Esamos situacijos analizė ir galutiniai pasiūlymai dėl pirkimo vykdymo metodinių dokumentų projektinių nuostatų ir jų taikymo veiklos modelio bei konsultavimosi su visuomene:
BIM-LT_WP2
Esamos situacijos analizė ir galutiniai pasiūlymai dėl BIM teikiamos naudos vertinimo ir stebėsenos metodikos parengimo ir konsultavimosi su visuomene:
BIM-LT_WP3
Esamos situacijos analizė ir galutiniai pasiūlymai dėl nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus redakcijos parengimo ir konsultavimosi su visuomene:
BIM-LT_WP4
Esamos situacijos analizė ir galutiniai pasiūlymai dėl mokymų, susijusių su BIM norminių dokumentų projektinių nuostatų komplektu, klasifikatoriumi, pasiūlymais dėl viešųjų pirkimų vykdymo metodinių dokumentų ir BIM teikiamos naudos vertinimo ir stebėsenos metodikos taikymu, preliminarios programos gairių ir plano:
BIM-LT_WP5
Bendrosios BIM techninės ir informacinės infrastruktūros esamos situacijos analizė ir pasiūlymai:
BIM-LT_WP6

BIM-LT projekto veiklų įgyvendinimo specifikacija:

BIM-LT_specifikacija
Priedas Nr. 1. Detalus projekto veiklų įgyvendinimo grafikas:
Priedas_Nr_1_BIM-LT_vykdymo_grafikas
Priedas Nr. 6. Keistini galiojantys teisės aktai:
Priedas_Nr_6_keistini_teisės_aktai

Pirminiai pasiūlymai dėl BIM taikymo dokumentų projektinių nuostatų ir Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus (BIM-LT projektas):

Pirminiai pasiūlymai

Galutiniai pasiūlymai dėl BIM taikymo dokumentų projektinių nuostatų ir Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus (BIM-LT projektas):

Galutiniai pasiūlymai

Alternatyvių statybos informacijos klasifikatorių, atitinkančių standarto ISO 12006-2 reikalavimus, palyginamasis tyrimas (BIM-LT projektas):

Tyrimas

Vyriausybės 2020 m. gegužės 20 d. pasitarimo protokolo Nr. 25 2 klausimo ,,Dėl privalomo bendradarbiavimu  pagrįsto statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų taikymo projektuojant ir statant viešojo sektoriaus statinius ar jų dalis” išrašo kopija

LRV_2020_05_20_pasitarimo_protokolo_Nr_25_2_kl_israso_kopija

Vyriausybės 2020 m. rugpjūčio 12 d. pasitarimo protokolo Nr. 35 2 klausimo ,,Dėl Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus pasirinkimo” išrašo kopija

LRV_2020_08_12_pasitarimo_protokolo_Nr_35_2_kl_israso_kopija

Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 1061 ,,Dėl statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo atvejų nustatymo”:

Susipažinti galite čia

Vyriausybės 2021 m. gruodžio 8 d. nutarimas Nr. 1062 ,,Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. sausio 30 d. nutarimo Nr. 92 „Dėl Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo ir Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo įgyvendinimo“ pakeitimo”:

Susipažinti galite čia

Aplinkos ministro 2022 m. vasario 24 d. įsakymas Nr. D1-57 ,,Dėl Užsakovo informacijos reikalavimų patvirtinimo”:

Susipažinti galite čia