Galutiniai pasiūlymai dėl BIM taikymo dokumentų projektinių nuostatų ir Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus

NVS grupės NVS-U2 veiklos „SGC etapuose išbandyti BIM NVS sistemos pirminį modelį ir atlikti konsultavimąsi su visuomene“ rezultatai:

Užduotis Rezultatas Nuoroda
NVS–U2-R1 Parengti BIM NVS sistemos pirminio modelio išbandymo procedūrų rinkinį NVS išbandymo procedūrų rinkinys
NVS–U2-R2 Vadovaujantis analizės etape parengtomis gairėmis (5 priedas) ir pagal NVS -U1-R4 užduotį atlikti parengtos BIM NVS sistemos pirminio modelio išbandymą pilotiniuose projektuose. Šį išbandymą atlikti pagal NVS-U2-R1 rezultatą. Išbandymo ataskaita dėl NVS-U2-R2 rezultatų
NVS–U2-R3 Pagal NVS-U2-R2 ir užduoties rezultatus pateikti pasiūlymus teisės aktų nuostatų keitimui Pasiūlymai teisės aktų nuostatų keitimo
NVS-IT1_2 BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos skaičiuoklės prototipo derinimo ataskaita BIM NVS skaičiuoklės prototipo derinimo suvestinė

 

NVS grupės NVS-U3 veiklos „Pagal NVS-U2 rezultatus parenti galutinį BIM NVS sistemos modelį ir atlikti konsultavimąsi su visuomene“ rezultatai:

Užduotis Rezultatas Nuoroda
NVS–U3-R1 Atsižvelgiant į NVS –U2-R2 rezultate siūlomus tobulinimo pasiūlymus paregnti galutinį BIM NVS sistemos modelį Dokumento “BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelis” galutiniai pasiūlymai
NVS–U3-R2 Vadovaujantis analizės etape parengtomis gairėmis (4 priedas) atlikti konsultavimąsi su visuomene dėl NVS-U3-R1 rezultatų ir parengti šios veiklos ataskaitą su išvadomis ir siūlomais pakeitimais (jeigu tokių bus), kuri turi būti suderinta su PVKG, PPK ir (ar) kitomis užsakovo nurodytomis suinteresuotomis šalimis Konsultavimosi su visuomene ataskaita dėl NVS-U3-R1 rezultatų
NVS–U3-R3 Atsižvelgiant į NVS-U3-R2 rezultate siūlomus tobulinimo pasiūlymus tikslinti galutinį BIM NVS sistemos modelį ir suderinti su PVKG, PPK ir (ar) kitomis užsakovo nurodytomis suinteresuotomis šalimis. Patikslinti dokumento “BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelis” galutiniai pasiūlymai
NVS–U3-R4 Parengti galutines BIM NVS sistemos modelio taikymo rekomendacijas BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos modelio taikymo rekomendacijos
NVS-IT1_3 Galutinė NVS kompiuterizavimo sprendimo investicinio projekto pirkimo sąlygų specifikacija, apimant rekomendacijas BIM naudos vertinimo kompiuterizavimo sprendimui, įvertinus NVS skaičiuoklės prototipo derinimo rezultatus Galutinė NVS kompiuterizavimo sprendimo investicinio projekto pirkimo sąlygų specifikacija, apimant rekomendacijas BIM naudos vertinimo kompiuterizavimo sprendimui, įvertinus NVS skaičiuoklės prototipo derinimo rezultatus

 

Norminių dokumentų grupės ND-U2 veiklos „Išbandyti ND projektinių nuostatų komplektą ir jo taikymo veiklos modelį“ rezultatai:

Užduotis Rezultatas Nuoroda
ND-U2-R1 Parengti ND projektinių nuostatų komplekto ir jų taikymo veiklos modelio išbandymo procedūrų rinkinį ND projektinių nuostatų komplekto ir jų taikymo veiklos modelio išbandymo procedūrų rinkinys 
ND-U2-R2 Pagal ND-U2-R1 rezultatus atlikti ND-U1-R12 išbandymą (Atlikti išbandymus taikant simuliacinius modelius, jei tokie bus rengiami.) ir parengti išbandymų ataskaitą ir išbandymo medžiagą ND projektinių nuostatų komplekto išbandymų ataskaita

Išbandymo_rezultatų_priedai.zip

Papildomo išbandymo priedai_A_PLANAVIMAS.zip

Papildomo išbandymo priedai_B_PROJEKTAVIMAS.zip

Papildomo išbandymo priedai_C_STATYBA.zip

Papildomo išbandymo priedai_D_NAUDOJIMAS.zip

 

ND-U2-R4 Įvertinti ND projektinių nuostatų komplekto ir jų taikymo veiklos modelio išbandymo rezultatus parengti pasiūlymus dėl esamos situacijos išbandymo metu išnagrinėtų keistinų teisės aktų nuostatų Pasiūlymai dėl esamos situacijos išbandymo metu išnagrinėtų keistinų teisės aktų nuostatų
ND-U2-IT1 Atrinktų valstybės informaciniams ištekliams ir viešojo turto valdytojams taikomų pirminių rekomendacijų ir su šiomis rekomendacijomis susijusių informacijos mainų modelių derinimo suvestinės Atrinktų valstybės informaciniams ištekliams ir viešojo turto valdytojams taikomų pirminių rekomendacijų ir su šiomis rekomendacijomis susijusių informacijos mainų modelių derinimo suvestinės

 

Norminių dokumentų grupės ND-U3 veiklos „Parengti ir su visuomene, PVKG, KPD, PPKom ir PPK suderinti galutinių pasiūlymų dėl ND projektinių nuostatų komplektą ir jų taikymo veiklos modelį“ rezultatai:

Užduotis Rezultatas Nuoroda
ND-U3-R1 Su visuomene ir PVKG, PPK, KPD, PPKom suderinti galutinių pasiūlymų dėl ND projektinių nuostatų komplektą ir jų taikymo veiklos modelį. BIM-LT vadovas
BIM-LT statinio gyvavimo ciklo procesai ir veiklos modelis
BIM-LT informacijos pateikimo ir valdymo vadovas
BIM-LT brandos ir galimybių lygių sandara (patikslinta)

BIM galimybių skaičiuoklė (nauja)

BIM-LT taikymo atvejai
Užsakovo informacijos reikalavimai (EIR) (patikslintas)
Projekto įgyvendinimo planas (PIP) (patikslintas)
Sutarties sąlygos dėl statinio informacinio modeliavimo taikymo
Bendroji duomenų aplinka (CDE) ir jos darbo tvarka
BIM modelio techninė specifikacija (IPS) (patikslinta)
ND derinimo su visuomene ataskaita
Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) ir Projekto įgyvendinimo plano (PIP) pildymo pavyzdžiai su priedais (KILNOJAMOJO DAIKTO PROJEKTUI):

EIR_PAVYZDYS (Patikslintas)

PIP_PAVYZDYS (Patikslintas)

Priedas Nr. 4. BIM taikymo atvejai

Priedas Nr. 5.Projekto NSIK

Priedas Nr. 6. Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai

Priedas Nr. 7. Projekto LOIN reikalavimai (Patikslinti)

Priedas Nr. 7. Projekto LOIN reikalavimai_PIP (Patikslinti)

Užsakovo informacijos reikalavimų (EIR) ir Projekto įgyvendinimo plano (PIP) pildymo pavyzdžiai su priedais (PASTATO IR INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ PROJEKTUI – NAUJA):

EIR_PAVYZDYS_TUNELIO PROJEKTAS

PIP_PAVYZDYS_TUNELIO PROJEKTAS

Priedas Nr. 4. BIM taikymo atvejai_TUNELIO PROJEKTAS

Priedas Nr. 5. Projekto NSIK_TUNELIO PROJEKTAS

Priedas Nr. 6. Duomenų vardijimo taisyklės, reikalavimai_TUNELIO PROJEKTAS

Priedas Nr.7. Projekto LOIN reikalavimai_TUNELIO PROJEKTAS

Priedas Nr.7. Projekto LOIN reikalavimai_PIP_TUNELIO PROJEKTAS

ND-U3-R2 Parengti galutinių pasiūlymų dėl ND projektinių nuostatų komplekto ir jų taikymo veiklos modelio taikymo rekomendacijas ND projektinių nuostatų komplekto ir jų taikymo veiklos modelio taikymo rekomendacijos
ND-U3-IT1 Derinimo suvestinių pagrindu parengtos galutinės rekomendacijos valstybės informaciniams ištekliams ir viešojo turto valdytojų sistemoms bei su šiomis rekomendacijomis susiję informacijos mainų modeliai Derinimo suvestinių pagrindu parengtos galutinės rekomendacijos valstybės informaciniams ištekliams ir viešojo turto valdytojų sistemoms bei su šiomis rekomendacijomis susiję informacijos mainų modeliai

 

VPD grupės VPD-U1-U2-U3 veiklų “Galutinių pasiūlymų dėl BIM taikymo viešuosiuose pirkimuose metodikos metodinių dokumentų komplekto parengimas” rezultatai:

Užduotis Rezultatas Nuoroda
VPD-U2-R1 Parengti galutinius pasiūlymus dėl BIM LT viešųjų pirkimų vykdymo metodikos Dokumento “BIM LT viešųjų pirkimų vykdymo metodika” galutiniai pasiūlymai (Patikslinti)
VPD-U2-R2 Atlikti konsultavimąsi su visuomene ir pateikti konsultavimosi su visuomene ataskaitą dėl VPD-U2-R1 rengtų galutinių pasiūlymų dėl metodinių dokumentų komplekto Konsultavimosi su visuomene ataskaita dėl dokumento “BIM LT viešųjų pirkimų vykdymo metodika” galutiniai pasiūlymai
VPD-U2-R3 Patikslinti pagal VPD-U2-R2 Rezultatus dokumento “BIM LT viešųjų pirkimų vykdymo metodika” galutinius pasiūlymus Patikslinti dokumento “BIM LT viešųjų pirkimų vykdymo metodika” galutiniai pasiūlymai
VPD-U2-IT1 Pirminių rekomendacijų CVP IS pritaikymui vykdyti viešuosius pirkimus pagal BIM principus derinimo suvestinės Pirminių rekomendacijų CVP IS pritaikymui vykdyti viešuosius pirkimus pagal BIM principus derinimo suvestinės
VPD-U3-IT1 Rekomendacijos CVP IS pritaikymui vykdyti viešuosius pirkimus pagal BIM principus Galutinės rekomendacijos CVP IS pritaikymui vykdyti viešuosius pirkimus pagal BIM principus

 

NSIK grupės NSIK-U2 veiklos „Pirminės NSIK redakcijos išbandymo ir jo konsultavimosi su visuomene ataskaitos“ rezultatai:

Užduotis Rezultatas Nuoroda
NSIK-U2-R2 Atsižvelgiant į NSIK-U1-R6 ir NSIK-U2-R1 reikalavimus, atlikti NSIK išbandymą, nedidelių apimčių ir skirtingų paskirčių (tūrinio ir linijinio tipų) statinių projektams. NSIK išbandymo modeliai

ir ataskaita

(Priedas Nr. 2

Priedas Nr. 3)

NSIK-U2-R3 Atlikti konsultavimąsi su visuomene dėl NSIK-U2-R2 užduoties rezultatų ir parengti šios veiklos ataskaitą su išvadomis ir siūlomais pakeitimais (jeigu tokių bus). Konsultavimosi su visuomene (viešojo sektoriaus įmonių ir organizacijų, statybos ir NT rinkos dalyvių bei kitų suinteresuotų šalių) ataskaita dėl NSIK-U2-R2 užduoties rezultatų

 

NSIK-U2-IT1 Pirminių rekomendacijų NSIK IS integravimui su SGC etapuose naudojamomis informacinėmis sistemomis ir NSIK kodo konstruktoriaus derinimo suvestinės Pirminių rekomendacijų NSIK IS integravimui su SGC etapuose naudojamomis informacinėmis sistemomis ir NSIK kodo konstruktoriaus derinimo suvestinės

 

 

NSIK grupės NSIK-U3 veiklos „Atsižvelgiant į bandymų rezultatus ir rekomendacijas parengti galutinę NSIK redakciją“ rezultatai:

Užduotis Rezultatas Nuoroda
NSIK-U3-R1 Atsižvelgiant į NSIK išbandymo rezultatus, parengti galutinę NSIK redakciją. Galutinė NSIK redakcija

(NSIK ontologijos,

NSIK taikymo vadovas)

NSIK-U3-R2 Parengti konsultavimosi su visuomene (viešojo sektoriaus įmonių ir organizacijų, statybos ir NT rinkos dalyvių bei kitų suinteresuotų šalių) ir derinimo su PVKG, PPK ataskaitą dėl NSIK-U3-R1 užduoties rezultatų. Konsultavimosi su visuomene (viešojo sektoriaus įmonių ir organizacijų, statybos ir NT rinkos dalyvių bei kitų suinteresuotų šalių) ir derinimo su PVKG, PPK ataskaita dėl NSIK-U3-R1 užduoties rezultatų
NSIK-U3-R3 Patikslinti galutinį NSIK turinį (lentelės charakterizuojančios objektų ontologijas) ir jo taikymo vadovą. Patikslintas galutinis NSIK turinys (lentelės charakterizuojančios objektų ontologijas)
ir jos taikymo vadovas

(leidybinė versija)

NSIK-U3-R4 Parengti pasiūlymus dėl NSIK teisės akto „Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius“ projekto. Pasiūlymai dėl NSIK įteisinančio teisės akto „Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius“ projekto, įskaitant privalomuosius informacijos pateikimo reikalavimus nacionaliniu lygmeniu
NSIK-U3-IT1 Rekomendacijos NSIK IS integravimui su SGC etapuose naudojamomis informacinėmis sistemomis, įvertinus NSIK kodų formavimo įrankio prototipo išbandymo rezultatus Galutinės rekomendacijos NSIK IS integravimui su SGC etapuose naudojamomis informacinėmis sistemomis, įvertinus NSIK kodų formavimo įrankio prototipo išbandymo rezultatus

 

M grupės M-U2 veiklos „Parengti su BIM metodologijos taikymu susijusių kompetencijų aprašus ir poreikio modelius“ rezultatai:

Užduotis Rezultatas Nuoroda
M-U2 Parengti su BIM metodologijos taikymu susijusių kompetencijų aprašus ir poreikio modelius. BIM kompetencijų poreikio modeliai