Dokumentų projektai konsultacijai

Pastabų ir pasiūlymų žemiau pateiktiems BIM-LT projekto dokumentų projektams laukiama el. paštu :

ND – BIM norminiai dokumentai:

BIM LT darbų planas (norminių dokumentų taikymo veiklos modelis). Pirminiai pasiūlymai dėl BIM norminių dokumentų projektinių nuostatų: BIM_LT-WP1-ND-U1-R3-Darbu_planas-v_05_S0_SV

NSIK – Nacionalinis Statybos Informacijos Klasifikatorius:

NSIK ontologija ,,Statiniai ir kilnojamieji daiktai”: BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R2-STATINIAI-v_02G_S0_PVG

NSIK ontologija ,,Pastatytos erdvės”: BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R2-ERDVĖS-v_02G_S0_PVG

NSIK ontologijos ,,Funkcinės sistemos”, ,,Techninės sistemos” ir ,,Komponentai”: BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R2-ELEMENTAI-v_02G_S0_PVG

NSIK taikymo vadovas:
BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R3-VADOVAS-v_05G_S0_PVG

Pasiūlymai dėl teisės akto, kuriuo bus tvirtinamas NSIK, projektui: BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R4-TEISĖS_AKTAS-v_05G_S0_PVG

Nacionalinės statybos produktų kodavimo sistemos taisyklės: BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R5-PRODUKTAI-v_03G_S0_PVG