Dokumentų projektai konsultacijai

BIM pirkimų metodinis dokumentas (pastabų ir pasiūlymų žemiau pateiktam dokumento projektui laukiama el. paštu iki 2022 m. gegužės 27 d.):
BIM_LT-WP2-VPD-U1-R1-R2-R3-BIM_metodiniai_dokumentai_v_05_S0_PVG
Norminių dokumentų projektai:
BIM-LT vadovas (pastabų ir pasiūlymų žemiau pateiktam dokumento projektui laukiama el. paštu iki 2022 m. gegužės 27 d.):
BIM_LT-WP1-ND-U1-R1-Vadovas-v_09_S0_PVG
BIM taikymo atvejų aprašas (pastabų ir pasiūlymų žemiau pateiktam dokumento projektui laukiama el. paštu iki 2022 m. gegužės 27 d.):
BIM_LT-WP1-ND-U1-R5-Taikymo_atvejai-v_05_S0_PVG_SV
BIM protokolas (BIM sutarties priedas) (pastabų ir pasiūlymų žemiau pateiktam dokumento projektui laukiama el. paštu iki 2022 m. gegužės 27 d.):
BIM_LT-WP1-ND-BIM1-U1-R9-BIM_Protokolas-v_04_S0_PVG_SV
Bendra duomenų aplinka (CDE) ir jos darbo tvarka (pastabų ir pasiūlymų žemiau pateiktam dokumento projektui laukiama el. paštu iki 2022 m. gegužės 27 d.):
BIM_LT-WP1-ND-U1-R9-CDE_Darbo_tvarka-v_06_S0_PVG_SV
Konsultavimosi su visuomene (viešojo sektoriaus įmonių ir organizacijų, statybos ir NT rinkos dalyvių bei kitų suinteresuotų šalių) ir derinimo su PPKom, PVKG, užsienio konsultantais ataskaita dėl ND-U1, VPD-U1 ir NVS-U1 (pastabų ir pasiūlymų žemiau pateiktam dokumento projektui laukiama el. paštu iki 2022 m. gegužės 27 d.):
BIM-LT-WP1-WP2_WP3-U1-DERINIMAS-v_01_S0_PVG
NSIK – Nacionalinis Statybos Informacijos Klasifikatorius:
Konsultavimosi su visuomene (viešojo sektoriaus įmonių ir organizacijų, statybos ir NT rinkos dalyvių bei kitų suinteresuotų šalių), užsienio konsultantais ir derinimo su PPKom, PVKG ataskaita dėl NSIK-U1 užduočių rezultatai (pastabų ir pasiūlymų žemiau pateiktam dokumento projektui laukiama el. paštu iki 2022 m. gegužės 27 d.):
BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R7-DERINIMAS-v_04G_S0_PVG
BIM teikiamos naudos vertinimo ir stebėsenos metodika:
BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos pirminis modelis (pastabų ir pasiūlymų žemiau pateiktam dokumento projektui laukiama el. paštu iki 2022 m. gegužės 27 d.):
BIM_LT-WP3-NVS-U1-R1-NVS-v_05_S0_PVG_SV
BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos pirminio modelio priedas Nr. 1 ,,BIM naudų kokybinio vertinimo klausimynas” (pastabų ir pasiūlymų žemiau pateiktam dokumento projektui laukiama el. paštu iki 2022 m. gegužės 27 d.):
BIM-LT-WP3-NVS-IT1-RIT2_BIM_kokybinis_vertinimas_Skaičiuoklė
BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos pirminio modelio priedas Nr. 3 ,,Klausimynas organizacijai BIM naudų vertinimo rodiklių skaičiavimui ir stebėsenos skaičiuoklė” (pastabų ir pasiūlymų žemiau pateiktam dokumento projektui laukiama el. paštu iki 2022 m. gegužės 27 d.):
BIM_LT-WP3-NVS-U1-R1-NVS_Skaičiuoklė-v_05_S0_PVG_SV