Pirminiai pasiūlymai dėl BIM taikymo dokumentų projektinių nuostatų ir Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus

Pirminiai pasiūlymai dėl BIM norminių dokumentų projektinių nuostatų:

BIM-LT vadovas:
BIM_LT-WP1-ND-U1-R1-Vadovas-v_07_S0
Statinio gyvavimo ciklo procesai ir veiklų modelis:
BIM_LT-WP1-ND-BIM1-U1-R2-Veiklu_modelis-v_08
BIM-LT informacijos pateikimo ir valdymo specifikacija:
BIM_LT-WP1-ND-U1-R3-Specifikacija-v_06_S0
BIM-LT brandos ir galimybių lygių sandara:
BIM_LT-WP1-ND-U1-R4_Brandos_Galimybių sandara-v_02_S0
Klausimynas apie organizacijos galimybes ir pajėgumus (darbalapis ,,Klausimynas (organizacijai)), BIM galimybių lygių ekspertinio vertinimo skaičiuoklė (darbalapis ,,Skaičiuoklė (ekspertui)), Projekto dalyvio gebėjimų ir pajėgumų deklaracija (darbalapis ,,Pareiškėjo deklaracija”):
BIM_LT-WP1-ND-U1-R4-Galimybiu_lygiai-Skaičiuoklė_v_06_S0
BIM taikymo atvejų aprašas:
BIM_LT-WP1-ND-U1-R5-Taikymo_atvejai-v_05_S0
Užsakovo reikalavimai informacijai (EIR):
BIM_LT-WP1-ND-U1-R6-EIR-v_04_S0
Projekto įgyvendinimo planas (PIP):
BIM_LT-WP1-ND-BIM1-U1-R7-PIP-v_04_S0
BIM protokolas (BIM sutarties priedas):
BIM_LT-WP1-ND-BIM1-U1-R8-BIM_Protokolas-v_04_S0_PVG
Bendra duomenų aplinka (CDE) ir jos darbo tvarka:
BIM_LT-WP1-ND-U1-R9-CDE_Darbo_tvarka-v_06_S0
BIM modelio techninė specifikacija:
BIM_LT-WP1-ND-U1-R10-TechSpec-v_02_S0_PVG
Informacijos parengties lygio (LOD) matricos formavimo pavyzdys:
BIM_LT-WP1-ND-U1-R10-TechSpec_B_LOD-v_02G_S0
Pasiūlymai dėl teisės aktų nuostatų keitimo:
BIM_LT-WP1-ND-U1-R20-Pasiulymai_del_TA_keitimo-v_02_S0
Konsultavimosi su visuomene (viešojo sektoriaus įmonių ir organizacijų, statybos ir NT rinkos dalyvių bei kitų suinteresuotų šalių) ir derinimo su PPKom, PVKG, užsienio konsultantais ataskaita dėl ND-U1, VPD-U1 ir NVS-U1:
BIM-LT-WP1-WP2_WP3-U1-DERINIMAS-v_01_S0

 

Pirminiai pasiūlymai dėl pirkimo vykdymo metodinių dokumentų:

Pirminiai pasiūlymai dėl pirkimo vykdymo metodinių dokumentų:
BIM_LT-WP2-VPD-U1-R1-R2-R3-BIM_metodiniai_dokumentai_v_05_S0

 

Pirminiai pasiūlymai dėl BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos:

BIM naudų vertinimo ir stebėsenos sistemos pirminis modelis:
BIM_LT-WP3-NVS-U1-R1-NVS-v_05_S0
BIM naudų kokybinio vertinimo klausimynas:
BIM-LT-WP3-NVS-IT1-RIT2_BIM_kokybinis_vertinimas_Skaičiuoklė
Klausimynas organizacijai BIM naudų vertinimo rodiklių skaičiavimui ir stebėsenos skaičiuoklė:
BIM_LT-WP3-NVS-U1-R1-NVS_Skaičiuoklė-v_05_S0

 

Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius (NSIK):

Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus ontologija ,,Statiniai”:
BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R2-STATINIAI-v_02G_S0
Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus ontologija ,,Erdvės”:
BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R2-ERDVĖS-v_02G_S0
Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus ontologija ,,Elementai”:
BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R2-ELEMENTAI-v_02G_S0
Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus taikymo vadovas:
BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R3-VADOVAS-v_06G_S0
Pasiūlymai teisės akto, kuriuo bus tvirtinamas Nacionalinis statybos informacijos klasifikatorius (NSIK), projektui:
BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R4-TEISĖS_AKTAS-v_06G_S0
Pasiūlymai ir rekomendacijos dėl statybos produktų kodavimo nacionaliniu mastu:
BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R5-PRODUKTAI-v_05G_S0
Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus išbandymo metodika:
BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R6-IŠBANDYMAS-v_04G_S0
Konsultavimosi su visuomene (viešojo sektoriaus įmonių ir organizacijų, statybos ir NT rinkos dalyvių bei kitų suinteresuotų šalių), užsienio konsultantais ir derinimo su PPKom, PVKG ataskaita dėl NDIK-U1 užduočių rezultatai:
BIM-LT-WP4-NSIK-U1-R7-DERINIMAS-v_04G_S0

 

IT dokumentų projektai:

Pirminės rekomendacijos valstybės informaciniams ištekliams statinio gyvavimo cikle vykstančių tarpusavio informacijos mainų kontekste:
BIM-LT-WP1-ND-IT1_1- v_06G_S0
Pirminės rekomendacijos turto valdymo sistemoms statinio gyvavimo cikle vykstančių informacijos mainų su valstybės informaciniais ištekliais kontekste:
BIM-LT-WP1-ND-IT2_1- v_05G_S0
Pirminės rekomendacijos Centrinės viešųjų pirkimų informacinės sistemos (CVP IS) pritaikymui vykdyti viešuosius pirkimus pagal BIM principus:
BIM_LT-VPD-IT1_1-v_03G_S0
Pirminės rekomendacijos NSIK IS integravimui su SGC etapuose naudojamomis valstybės ir turto valdymo informacinėmis sistemomis:
BIM_LT-NSIK-IT1_RIT1_RIT2-v_04G_S0