BIM strategija

Aplinkos ministerija, pasitelkdama užsienio konsultantus, rengia strateginio planavimo dokumento, kuriame būtų apibrėžta statinio informacinio modeliavimo (angl. Building Information Modeling, toliau – BIM) diegimo valstybės lygiu strategija (toliau – BIM strategija), projektą, kurį teiks Vyriausybei. Šis strateginis dokumentas numatys bendrą statinio informacinio modeliavimo (BIM) diegimo Lietuvos statybos sektoriuje viziją ir kryptis mažiausiai 8-eriems metams ir galimybes visam statybos sektoriui tinkamai ruoštis būsimiems pokyčiams.

Užsienio konsultantai rekomendavo, kad reikia strateginio dokumento, kuris numatytų bendrą BIM diegimo Lietuvos statybos sektoriuje viziją mažiausiai 8-eriems metams. BIM strategijai įgyvendinti reikalinga užtikrinti viešojo sektoriaus lyderystę, stiprinti viešojo sektoriaus užsakovų (statytojų), tiekimo grandinės gebėjimus, sukurti Lietuvos statybos sektoriaus skaitmeninimo priemones. Dalis skaitmeninimo priemonių bus sukurta Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos vykdomu projektu ,,Priemonių, skirtų viešojo sektoriaus statinių gyvavimo ciklo procesų efektyvumui didinti, taikant statinio informacinį modeliavimą, sukūrimas“ (toliau – BIM-LT projektas), finansuojamu iš 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 10 prioriteto „Visuomenės poreikius atitinkantis ir pažangus viešasis valdymas“ Nr. 10.1.1-ESFA-V-912 priemonei „Nacionalinių reformų skatinimas ir viešojo valdymo institucijų veiklos gerinimas“ skirtų lėšų. BIM-LT projekto partneriai: Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Kauno technologijos universitetas, Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, valstybės įmonė Turto bankas,  viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra. Plačiau apie BIM-LT projektą galite pasiskaityti čia.

BIM strategijos projektas bus paskelbtas šioje interneto svetainėje konsultacijai su visuomene.