Viešasis sektorius pereina prie privalomo statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo

Šiandien įsigalioja pagrindinis dokumentas, užtikrinantis bendradarbiavimu pagrįstą privalomą statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodų  taikymą viešajame sektoriuje.

Tai atveria kelią spartesnei statybos sektoriaus technologinei pažangai ir statybos procesų skaitmeninimui, sudaromos sąlygos dar efektyviau naudoti  išteklius planuojant, projektuojant, statant ir eksploatuojant viešojo sektoriaus statinius.

„Taip išvengsime brangių statybinių klaidų, sutaupysime teismų darbo laiko nebesiveldami į juridinius ginčus ir leisime sumažinti objektų statybų kainas, nes tikslūs projektai reiškia tikslias sąmatas be interpretacijų“, – sprendimą komentuoja aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Patvirtintus Užsakovo informacijos reikalavimus užsakovai (statytojai) turės taikyti statinio projekto informacijai pirkdami projektavimo paslaugas ar statybos darbus, kai statinio projektas rengiamas taikant BIM metodus. Užsakovo informacijos reikalavimai turės būti įtraukiami į viešųjų pirkimų dokumentus

Praėjusių metų pabaigoje Vyriausybė pritarė Aplinkos ministerijos parengtam nutarimui, kuris nustatė, kokiais atvejais perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose turės nurodyti BIM metodų taikymo reikalavimus ir kriterijus. Perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose privalės juos nurodyti šia aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Užsakovo informacijos reikalavimai yra privalomas dokumentas perkančiosioms organizacijoms perkant nutarime nustatytas ypatingųjų kategorijai priskiriamų statinių naujos statybos, rekonstravimo projektavimo paslaugas bei pačius naujos statybos, rekonstravimo darbus.

Šie reikalavimai privalomi ir įsigyjant kilnojamųjų daiktų (mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių, ryšių linijų, ryšių kabelių, ryšių kabelių kanalų sistemų, žemosios ir vidutinės įtampos elektros oro linijų ir kt.) įrengimo, pertvarkymo projektavimo paslaugas, įrengimo, pertvarkymo darbus, urbanizuotose teritorijose atnaujinamų kvartalų modernizavimo projektavimo paslaugas, modernizavimo darbus.

Statiniai, kilnojamieji daiktai ir kvartalai turės atitikti visas nutarime nurodytas sąlygas. Prie didelės vertės objektų, kuriems bus privalu taikyti BIM metodus, priskirti pastatai, kurių statybos skaičiuojamoji kaina yra 5 mln. eurų ir didesnė.

Taip pat inžineriniai statiniai, kilnojamieji daiktai, kurių statybos skaičiuojamoji kaina arba investicijų suma – 10 mln. eurų ir didesnė, urbanizuotose teritorijose atnaujinami kvartalai, kurių statybos skaičiuojamoji kaina arba investicijų suma yra 5 mln. eurų ir didesnė.

Susipažinti su Užsakovo informacijos reikalavimais galite čia.