Viešieji pirkimai – reikalaujant taikyti skaitmeninius projektavimo ir statybos metodus

Kokiais atvejais perkančiosios organizacijos privalo nurodyti reikalavimus taikyti statinio informacinio modeliavimo (BIM) metodus, nustatys Aplinkos ministerijos parengtas nutarimas, kurio projektas rugsėjo 15 d. pateiktas viešai svarstyti prieš teikiant Vyriausybei.

Vyriausybės nutarimas skirtas įgyvendinti gruodžio 1 d. įsigaliosiančias Viešųjų pirkimų įstatymo ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo pataisas. Jomis BIM metodai pradedami taikyti viešajame sektoriuje, kuris yra pagrindinis statybų užsakovas valstybėje. Pavyzdžiui, 2019 m. apie 44 proc. investicijų statybos sektoriuje sudarė viešojo sektoriaus investicijos.

Perkantieji subjektai ir organizacijos pirkimo dokumentuose privalės nurodyti reikalavimus arba kriterijus dėl BIM metodų taikymo perkant ypatingiesiems statiniams priskiriamų statinių projektavimo paslaugas, naujos statybos, rekonstravimo darbus, kilnojamųjų daiktų (žemosios ir vidutinės įtampos elektros tinklų, mažo ir vidutinio slėgio dujotiekių, ryšio linijų, ryšio kabelių, ryšių kabelių kanalų sistemų) projektavimo paslaugas, įrengimo, pertvarkymo darbus, urbanizuotose teritorijose atnaujinamų statinių ir kilnojamųjų daiktų grupių (kvartalų) projektavimo paslaugas, atnaujinimo darbus.

Sudėtingiems statiniams, kuriems privalu taikyti BIM metodus, siūloma priskirti statinius, kurie priskirtini ypatingiesiems, jiems pagal paskirtį artimus kilnojamuosius daiktus, statinių ir kilnojamųjų daiktų grupes (kvartalus), kurie projektuojami, atnaujinami urbanizuotose teritorijose.

Didelės vertės statiniams priskirti pastatai, kurių statybos skaičiuojamoji kaina yra 5 mln. eurų ir didesnė, inžineriniai statiniai, kilnojamieji daiktai, kurių statybos skaičiuojamoji kaina arba investicijų suma – 10 mln. eurų ir didesnė, urbanizuotose teritorijose atnaujinamų statinių ir kilnojamųjų daiktų grupės (kvartalai), kurių statybos skaičiuojamoji kaina arba investicijų suma yra 5 mln. eurų ir didesnė.

BIM metodus nebus privalu taikyti kultūros paveldo statiniams dėl jų specifikos, sudėtingumo ir vertingųjų savybių.

Pastabas ir pasiūlymus dėl nutarimo projekto galima teikti Teisės aktų informacinėje sistemoje ir el. paštu iki rugsėjo 29 d.

Vyriausybei priėmus nutarimą, konkrečią BIM metodų taikymo tvarką nustatys Aplinkos ministerija.