Lankytojų:
7 476

Vyriausybė pritarė Lietuvos nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus įsteigimui

Peržiūrėti

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PRITARĖ APLINKOS MINISTERIJOS PARENGTOMS ĮSTATYMŲ PATAISOMS

Peržiūrėti

VYRIAUSYBĖS PASITARIMO PROTOKOLO PROJEKTAS DĖL KLASIFIKATORIAUS PASIRINKIMO PATEIKTAS KONSULTACIJAI SU VISUOMENE IR SUINTERESUOTOMIS INSTITUCIJOMIS

Peržiūrėti

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PRITARĖ PRIVALOMAM BIM METODŲ TAIKYMUI NUO 2021 M. SAUSIO 1D.

Peržiūrėti

Kas yra BIM ir Statyba 4.0?

Statinio informacinis modeliavimas BIM (angl. Building Information Modelling BIM)  – statomo turto bendrinamos skaitmeninės pateikties naudojimas siekiant pagerinti projektavimo, statybos ir eksploatavimo procesus patikimam sprendimų pagrindui suformuoti. Statomas turtas gali būti pastatai, tiltai, keliai, pramonės įmonės ir kt. (LST EN ISO 19650-1:2019 ,,Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas,  įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinį modeliavimą. 1 dalis. Sąvokos ir principai (ISO 19650-1:2018)“, 15 puslapis).

Statinio informacinis modeliavimas BIM yra vienas iš pagrindinių Statyba 4.0 elementų. Terminas Statyba 4.0 sietinas su statybos sektoriaus skaitmeninimu Pramonė 4.0 kontekste.

 

BIM-LT projektas

BIM-LT projekto dalyviai

BIM-LT projekto vykdytojas ir partneriai
BIM-LT projekto patariamasis komitetas
BIM-LT projekto konsultantai