Lankytojų:
156 401

Vyks nuotolinė viešoji konsultacija, kurioje bus pristatomas Nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus projektas

Peržiūrėti

Elektroninis statybos darbų žurnalas privalomas statant ir valstybės biudžeto, ir privačiomis lėšomis

Peržiūrėti

Siūloma, kad elektroninis statybos darbų žurnalas būtų privalomas statant ir valstybės biudžeto, ir privačiomis lėšomis

Peržiūrėti

Elektroninis statybos darbų žurnalas bus privalomas statant valstybės ir savivaldybių biudžeto lėšomis

Peržiūrėti

Viešasis sektorius pereina prie privalomo statinio informacinio modeliavimo metodų taikymo

Peržiūrėti

Europos Komisija laukia pasiūlymų, kaip pereiti prie žalesnės statybos ekosistemos

Peržiūrėti

Skaitmeniniai projektavimo ir statybos metodai bus privalomi viešajame sektoriuje

Peržiūrėti

Statant valstybės biudžeto lėšomis - elektroninis statybos darbų žurnalas bus privalomas

Peržiūrėti

Viešieji pirkimai – reikalaujant taikyti skaitmeninius projektavimo ir statybos metodus

Peržiūrėti

Statybų sektoriui skaitmeninti priimtos svarbios įstatymų pataisos

Peržiūrėti

VISUOMENĖS APTARIMUI – STATYBAI SKAITMENINTI SKIRTŲ NORMINIŲ DOKUMENTŲ PROJEKTAI

Peržiūrėti

Vyriausybė pritarė Lietuvos nacionalinio statybos informacijos klasifikatoriaus įsteigimui

Peržiūrėti

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PRITARĖ APLINKOS MINISTERIJOS PARENGTOMS ĮSTATYMŲ PATAISOMS

Peržiūrėti

VYRIAUSYBĖS PASITARIMO PROTOKOLO PROJEKTAS DĖL KLASIFIKATORIAUS PASIRINKIMO PATEIKTAS KONSULTACIJAI SU VISUOMENE IR SUINTERESUOTOMIS INSTITUCIJOMIS

Peržiūrėti

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ PRITARĖ PRIVALOMAM BIM METODŲ TAIKYMUI NUO 2021 M. SAUSIO 1D.

Peržiūrėti

Kas yra BIM ir Statyba 4.0?

Statinio informacinis modeliavimas BIM (angl. Building Information Modelling BIM)  – statomo turto bendrinamos skaitmeninės pateikties naudojimas siekiant pagerinti projektavimo, statybos ir eksploatavimo procesus patikimam sprendimų pagrindui suformuoti. Statomas turtas gali būti pastatai, tiltai, keliai, pramonės įmonės ir kt. (LST EN ISO 19650-1:2019 ,,Informacijos apie pastatus ir inžinerinius statinius rengimas ir skaitmeninimas,  įskaitant statinio informacinį modeliavimą (BIM). Informacijos valdymas taikant statinio informacinį modeliavimą. 1 dalis. Sąvokos ir principai (ISO 19650-1:2018)“, 15 puslapis).

Statinio informacinis modeliavimas BIM yra vienas iš pagrindinių Statyba 4.0 elementų. Terminas Statyba 4.0 sietinas su statybos sektoriaus skaitmeninimu Pramonė 4.0 kontekste.

 

BIM-LT projektas

BIM-LT projekto dalyviai

BIM-LT projekto vykdytojas ir partneriai
BIM-LT projekto patariamasis komitetas
BIM-LT projekto konsultantai